Raspored dežurstava za dane od 01. do 03. maja 2015. godine

VODOINSTALATERI

Kontakt telefon: 030/421-234

I smena- Draguljesković Danilo

II smena- Ibrahimovski Ismet

Dana 01. 05. 2015. godine dežurni vodoinstalater na Borskom jezeru:

Grujić Siniša (kontakt telefon: 064/ 88-33-639)

KANALSKI RADNICI

Kontakt telefon: 030/421-234

I smena (01. 05. 2015. god.)- Marković Boban i Stojanović Ivan

II smena (01. 05. 2015. god.)- Redžep Aliji i Janković Srba

I smena (02. i 03. 05. 2015. god.)- Marković Boban i Stojanović Ivan

II smena (02. i 03. 05. 2015. god.)- Redžep Aliji i Nikolić Saša

BRAVARI

(Pasivno dežurstvo)

Kontakt telefon: 030/421-234

I smena- Popović Aleksandar

ELEKTRIČARI

(Pasivno dežurstvo)

Kontakt telefon: 030/421-234

I smena- Jovanović Nenad

VOZAČI

Kontakt telefon: 030/421-234

I smena (01. 05. 2015. god.)- Geočelović Ivica

II smena (01. 05. 2015. god.)- Micković Slaviša

I smena (02. 05. 2015. god.)- Pastronjević Nikola

II smena (02. 05. 2015. god.)- Pastronjević Nikola

I smena (03. 05. 2015. god.)- Micković Slaviša

II smena (03. 05. 2015. god.)- Micković Slaviša

DEŽURNI ŠEF SMENA

Kontakt telefon: 030/421-234

Raičević Goran (kontakt telefon: 064/ 88-33-609)