Akta u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača

Odluka o osnivanju Savetodavnog tela za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa

Odluka o obrazovanju Komisije za rešavanje reklamacija potrošača

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Savetodavnog tela za zaštitu potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za rešavanje reklamacija potrošača