Identifikacioni podaci preduzeća

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Bor

Skraćeno poslovno ime: JKP „Vodovod“ Bor

Sedište: Opština Bor

Mesto: Bor

Ulica i broj:  Čočetova br. 16

Pravna forma:  Javno preduzeće

Datum osnivanja: 14. 12. 1989.  godine

Matični broj:  07183453

PIB:  100567394

Pretežna delatnost: 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Tekući računi:

205-11198-56 – Komercijalna banka A.D. Beograd,

160-184839-11 kod Intesa banke, filijala Bor,

200-2960980101044-22- Banka poštanska štedionica, A.D. Beograd