Lice za zaštitu podataka o ličnosti u JKP „Vodovod“ Bor

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u JKP „Vodovod“ Bor – Vladislav Ivić

e-mail: vodovod_komercijala@mts.rs,

kontakt tel. 0648833661