Lice za zaštitu podataka o ličnosti u JKP „Vodovod“ Bor

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u JKP „Vodovod“ Bor -Tamara Mitovski

e-mail: vodovod_pravnasluzba@mts.rs

kontakt tel. 064/8911583