Informacije

Dnevni plan rada za utora 26.mart 2024.god

Dnevni plan rada za utora 26.mart 2024.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti 2. Radovi: Zlot reon( Kobila) 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane izrada spoljnje hidroizolacije 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži :Slatina , Hotel Albo i Nade Dimić   5. Očitavanje i zamena vodomera 6.Saglasnosti i dopis

Dnevni plan rada za ponedeljak 11. mart 2024.god

Dnevni plan rada za ponedeljak 11. mart 2024.god

1. Radovi : Metovnica  ,iskop šahti iskop kanala i polaganje cevi 2. Radovi: Gornjane 3. Radovi:Brestovac,Čokanjica 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži:Savača,(Tilva),Omladinske Brigade 3 i Moše Pijade  5. Očitavanje i zamena vodomera 6.Saglasnosti i dopisi

Dnevni plan rada za petak 29. decembar 2023.god

Dnevni plan rada za petak 29. decembar 2023.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica iskop kanala 2. Radovi Kučajna 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane montaža armature 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Crnovrške Brigade 2, Studenski Dom i Đure Đakovića  5. Očitavanje i zamena vodomera 6.Saglasnosti i dopisi

Dnevni plan rada za petak 17. novembar 2023. god

Dnevni plan rada za petak 17. novembar 2023. god

1. Rakita zidanje šahti i probno ispitivanje pumpi 2. Gornjane iskop kanala , polaganje cevi i zatrpavanje, iskop kanala, montaža faz.elemenata po šahtama,montaža armature rezervoara i oplata 3. Tilva zidanje šahti , prevezivanje i postavljanje bandera za struju   4. Radovi Metovnica iskop kanala i zatrpavanje 5  Radovi  Kučajna iskop kanala i montaža cevi 6. Radovi u(…)

Dnevni plan rada za petak 25. avgust 2023. god.

Dnevni plan rada za petak 25. avgust 2023. god.

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica 2. Rakita i snop polaganje cevi i zatrpavanje 3. Varenje cevi i iskop kanala Gornjane 4. Tilva zatrpavanje kanala  5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Šistekova , D.Tucovića i Čočetova 6.Radovi Slatina 8. Radovi Šarbanovac 9. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu 10.Saglasnosti i(…)

Dnevni plan rada za četvrtak 11. maj 2023. godine

Dnevni plan rada za četvrtak 11. maj 2023. godine

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica 2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži na Borskom jezeru 3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Kestenova broj 49 u Boru 5. Čišćenje atmosferske kanalizacije u selu Zlot 6. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

Raspored dežurstava za period od 14.04.2023.  do 17.04.2023. godine

Raspored dežurstava za period od 14.04.2023. do 17.04.2023. godine

1. Vodoinstalateri – tel: 421-234  14 i 15.04.2023. god. I smena : Radovanović Srba, Nikolić Davor  16.04.2023. god. I smena : Draguljesković Danilo, Stepanović Dragan     17.04.2023. god. I smena : Draguljesković Danilo, Stojanov Boban 2. Kanalski radnici – tel: 421-234 14.04.2023.  I i II smena: Eminov Mirsad, Grujić Elvis 15.04.2023.  I i II smena: Mustasfi Enis,(…)

Dnevni plan rada za sredu 22. mart 2023. godine

Dnevni plan rada za sredu 22. mart 2023. godine

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica 2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Zaječarska 3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici 3.Oktobar broj 42 u Boru 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Bor 2 5. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

Raspored dežurstava za sredu 15. i četvrtak 16. februar 2023. godine

Raspored dežurstava za sredu 15. i četvrtak 16. februar 2023. godine

1. Vodoinstalateri – tel: 421-234    15. i 16.02.2023. god. I smena : Milenković Ivica, Miljković Aleksandar 2. Kanalski radnici – tel: 421-234   15.02.2023.  I i II smena: Nikoljesković Novica, Grujić Elvis   16.02.2023.  I i II smena: Mustafi Enis, Zekiri Dževat 3. Bravar – tel: 421-234:  15. i 16.02.2023. Kulić Aleksandar (pasivno dežurstvo) 4. Električar(…)

Dnevni plan rada za četvrtak 27. maj 2021. godine

Dnevni plan rada za četvrtak 27. maj 2021. godine

1. Nastavak radova na vodovodnoj mreži u ulici Grobljanska sela Zlot 2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Brestovac 3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Brezonik u Boru 4. Otklanjanje kvarova po šahtama  na vodovonoj mreži 5. Zamena vodomera,podela i naplata računa za utrošenu vodu