Program poslovanja za 2014. godinu

 

Pre upotrebe nekih od dokumenata sa donjeg spiska potrebno je da imate instalirane programe: Microsoft Office (Word i Exel) ili  LibreOffice (Apache OpenOffice) ili da ih otvorite sa aplikacijom u Google Drive

 

Word_logoProgram korišćenja subvencije u 2014. godini

 

 

Word_logoKalkulacija- plan 2014. godine (5,5%)

 

 

Word_logoPlan isplate jubilarnih nagrada u 2014. godini

 

 

pdfPlan Javnih nabavki za 2014. godinu

 

 

 

Word_logoProgram poslovanja za 2014. godinu

 

 

excel_logoObrasci PP -2014. godine

 

 

excel_logoTabela- isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih po mesecima