Pravilnici

Pravilnik o privremenom uskraćivanju komunalnih usluga korisnicima

Pravilnik o tehničkim uslovima i postupku za priključenje na javnu kanalizaciju

Pravilnik o tehničkim uslovima i postupku za priključenje na vodovodnu mrežu