Dnevni plan rada i obaveštenja

Dnevni plan rada za četvrtak 27. januar 2022. godine

Dnevni plan rada za četvrtak 27. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu 2. Sanacija kvara vodovodne mreže u selu Krivelj 3. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Stanoja Gornjakovića u selu Brestovac 4. Montaža i varenje cevi vodovodne mreže u selu Slatina

Dnevni plan rada za sredu 26. januar 2022. godine

Dnevni plan rada za sredu 26. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu 2. Sanacija kvara vodovodne mreže u reonu Kriveljska banjica 3. Sanacija kvara vodovodne mreže kod peščara u selu Donja Bela Reka 4. Nastavak radova na vodovodnoj mreži u selu Slatina

Dnevni plan rada za utorak 25. januar 2022. godine

Dnevni plan rada za utorak 25. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu 2. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Cetinjskoj u naselju Brezonik u Boru 3. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Đorđa Vajferta broj 37 u Boru 4. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Dimitrija Tucovića broj 44 u Boru 5. Zamena ventila na vodovodnoj mreži u(…)

Dnevni plan rada za ponedeljak 24. januar 2022. godine

Dnevni plan rada za ponedeljak 24. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu 2. Sanacija kvara vodovodne mreže u selu Metovnica 3. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Maršala Tita kod brojeva 38 i 40 u selu Brestovac 4. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Dimitrija Tucovića broj 19 u Boru 5. Nastavak radova na vodovodnoj mreži u selu(…)

Dnevni plan rada za petak 21. januar 2022. godine

Dnevni plan rada za petak 21. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu 2. Sanacija kvara vodovodne mreže u selu Zlot 3. Zamena ventila vodovodne mreže u selu Brestovac 4. Trasiranje vodovodne mreže u selu Slatina

Obaveštenje o zatvaranju vode za petak 21. januar 2022. godine

Obaveštenje o zatvaranju vode za petak 21. januar 2022. godine

Obaveštavamo građane da ćemo zbog radova na vodovodnoj mreži prekinuti distribuciju pijaće vode u petak 21. januara u periodu od 09:00 do 13:00 časova u selu Brestovac. Zahvaljujemo se građanima na strpljenju i razumevanju.

Dnevni plan rada za četvrtak 20. januar 2022. godine

Dnevni plan rada za četvrtak 20. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu 2. Sanacija kvara vodovodne mreže u selu Šarbanovac 3. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici 3. oktobar kod brojeva 2 i 4 u Boru 4. Iskop kanala u reonu Tilva 5. Trasiranje vodovodne mreže u selu Slatina

Dnevni plan rada za sredu 19. januar 2022. godine

Dnevni plan rada za sredu 19. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu 2. Sanacija kvarova vodovodne mreže u reonu Trujkanov Potok 3. Sanacija kvarova vodovodne mreže u selu Donja Bela Reka 4. Iskop kanala u reonu Tilva 5. Zidanje šahte i izrada priključka na vodovodnu mrežu u reonu Punđilov Potok sela Šarbanovac 6. Trasiranje vodovodne mreže u selu Slatina

Dnevni plan rada za utorak 18. januar 2022. godine

Dnevni plan rada za utorak 18. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu 2. Sanacija kvarova vodovodne mreže u reonima Dubrava i Trujkanov Potok 3. Sanacija kvarova vodovodne mreže u selu Donja Bela Reka 4. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Ljube Nešića broj 14 u Boru 5. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Nikole Kopernika u Boru 6. Sanacija kvara(…)

Dnevni plan rada za ponedeljak 17. januar 2022. godine

Dnevni plan rada za ponedeljak 17. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu 2. Sanacija kvarova vodovodne mreže po šahtama 3. Sanacija kvarova vodovodne mreže u selu Donja Bela Reka 4. Sanacija kvara vodovodne mreže u selu Oštrelj 5. Sanacija kvara vodovodne mreže u naselju Bare