Izmenjena verzija plana javnnih nabavki (verzija 6)

Izmenjena verzija plana jn