Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Bora JKP „Vodovod“ Bor za 2019. godinu

Rešenje