Finansijski izveštaj za 2020. godinu

Izveštaj o tokovima gotovine

Bilans uspeha 2020.

Izveštaj ostalom rezultatu 2020.

Izveštaj o promenama na kapitalu 2020.

Bilans stanja 2020.

Odluka o usvajanju fin.izveštaja 2020.

Izveštaj revizora 2020. (potpisan)

Napomene 2020. (potpisane)