bor-avio-0302ISTORIJAT

Opština Bor se nalazi u Borskom okrugu u Timočkoj Krajini. Ima površinu od 856 km2 i oko 50.000 stanovnika u 14 naselja. U 2010. godini je živelo oko 50.000 stanovnika na teritoriji opštine od čega oko 38.000 u gradu Boru. Razvoj opštine Bor je obeležila eksploatacija rude bakra i drugih metala, prerada rude, kao i proizvodnja blistera, elektrolitskog bakra i pratećih metala. Sankcije, nemogućnost uvođenja modernije tehnologije u metalurške kapacitete i pad cene bakra na svetskom tržištu su doveli do pada proizvodnje Rudarsko topioničarslog basena Bor. Restruktuiranje RTB-a Bor i spor proces privatizacije su uz već navedeno imali za posledicu zastoj u razvoju opštine i povećanje nezaposlenosti. Prema sadašnjim informacijama RTB Bor neće biti privatizovan, cena bakra na tržištu je povoljnija, a sledi investiranje u inoviranje proizvodnih linija i rehabilitaciju jalovišta.

Snabdevanje vodom i odvođenje otpadne vode na teritoriji opštine Bor je povereno JKP Vodovod Bor. Osim grada Bora, vodom za piće su snabdevena i sela Brestovac, Brezonik, Donja Bela reka, Zlot, Krivelj, Oštrelj i Slatina. Domaćinstva naselja Metovnica, Bučje, Gornjane, Luka, Tanda, Topla i Šarbanovac se snabdevaju vodom individualno. Fekalna i kišna kanalizacija su izgrađene u gradu Boru.

Početkom organizovanog vodosnabdevanja se smatra izgradnja i puštanje u rad vodovoda „Surdup“ 1949 godine. Dok je zvanično osnivanje od strane skupšđtine opštine Bor bilo 1962.godine kada se formira Samostalna ustanova za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodovoda i kanalizacije „Vodovod“ Bor. A 1990 godine se registruje kao Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Bor.

Nakon kaptiranja izvorišta „Surdup“ koje se nalazi u blizini sela Donja Bela Reka, ukazala se potreba za proširivanjem vodosnabdevanja pa se 1964 godine kaptira i pušta u rad novi sistem iz pravca Krivelja sa izvorišta „Kriveljska banjica“. Zatim se 1972. godine pušta u rad sistem Zlot. Kaptirana su 4. izvora : „Gaura Mare“ , „Gaura Mika“, „Rnić“ i „Mejlanić“, izgrađena je crpna stanica, cevovod i gradski rezervoar „Topovske šupe“.

panorama bora 1963Osamdesetih i devedesetih godina dolazi do naglog opadanja izdašnosti kaptiranih izvorišta iz pravca Zlota odakle su se najveće količine vode koristile za vodosnabdevanje grada. Tako da u koliko nije bilo povoljnog rasporeda padavina grad se svake godine suočavao sa restrikcijom vode. Da bi se gradu i industriji obezbedila dovoljna količina vode 1996 godine je započeta izgradnja I faze regionalnog vodosistema „Bogovina“ koji je pušten u rad 2002 godine.

Sa raspoloživih 250 l/s iz postojećih izvorišta i 150 l/s iz sistema „Bogovina“ tako da ima dovoljne količine vode.

JKP „Vodovod“ organizovano snabdeva vodom privredu i 45.000 građana, od čega je 38.000 u gradu Boru. Takođe, odvodi otpadnu vodu privrede i oko 90% priključenih na vodovod. Kanalizaciona mreža je znatno manje razvijena (70 km u poređenju sa 250 km vodovodne mreže). JKP „Vodovod“ ima 213 radnika, od čega 17 održava vodovod i 18 kanalizaciju.

motiv iz bora

5 strogi centar grada iz sezdesetih

 Snabdevanje vodom Bora karakteriše dobar kvalitet i dovoljna količina raspoložive vode lokanih izvorišta. Građani Bora piju podzemnu vodu iz lokalnih izvorišta Zlot, Surdup i Krivelj, kao i iz izvora Mrljiš, čiju vodu doprema regionalni vodovod Bogovina. U pitanju su karstni izvori podzemne vode čija izdašnost osciluje. JKP „Vodov

od“ Bor održava zahvate na lokalnim izvorištima i dezinfikuje zahvaćenu vodu.

104