bor-avio-0302ISTORIJAT

Opština Bor se nalazi u Borskom okrugu u Timočkoj Krajini. Ima površinu od 856 km2. Prema popisu iz 2011. godine na teritoriji grada Bora živi oko 48.615 stanovnika u 14 naselja od čega oko 34.160 u gradu Boru. Razvoj opštine Bor je obeležila eksploatacija rude bakra i drugih metala, prerada rude, kao i proizvodnja blistera, elektrolitskog bakra i pratećih metala. Sankcije, nemogućnost uvođenja modernije tehnologije u metalurške kapacitete i pad cene bakra na svetskom tržištu su doveli do pada proizvodnje Rudarsko topioničarslog basena Bor. Restruktuiranje RTB-a Bor i spor proces privatizacije su uz već navedeno imali za posledicu zastoj u razvoju opštine i povećanje nezaposlenosti.  Privatizacija RTB-a Bor izvršena je 18. decembra 2018. godine, na dan kada je Zijin sa Vladom Republike Srbije potpisao zaključna dokumenta, odnosno ugovor o preuzimanju 63 odsto vlasništva u RTB-u Bor. Ime kompanije promenjeno je u Serbia Zijin Copper doo.

Snabdevanje vodom i odvođenje otpadne vode na teritoriji grada Bora je povereno JKP Vodovod Bor. Osim grada Bora, prigradskog naselja Brezonik i naselja Banjsko Polje, vodom za piće su snabdevena i sela Brestovac, Donja Bela Reka, Zlot, Krivelj, Oštrelj, Šarbanovac Timok, Šarbanovac selo i Slatina. Domaćinstva naselja Metovnica, Bučje, Gornjane, Luka, Tanda, Topla se snabdevaju vodom individualno iz seoskih vodovoda. Fekalna i kišna kanalizacija su izgrađene u gradu Boru.

Početkom organizovanog vodosnabdevanja se smatra izgradnja i puštanje u rad vodovoda „Surdup“ 1949 godine. Dok je zvanično osnivanje od strane skupštine opštine Bor bilo 1962. godine kada se formira Samostalna ustanova za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodovoda i kanalizacije „Vodovod“ Bor. A 1990. godine se registruje kao Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Bor.

Nakon kaptiranja izvorišta „Surdup“ koje se nalazi u blizini sela Donja Bela Reka, ukazala se potreba za proširivanjem vodosnabdevanja pa se 1964. godine kaptira i pušta u rad novi sistem iz pravca Krivelja sa izvorišta „Kriveljska banjica“. Zatim se 1972. godine pušta u rad sistem Zlot. Kaptirana su 4 izvora : „Gaura Mare“ , „Gaura Mika“, „Rnić“ i „Mejlanić“, izgrađena je crpna stanica, cevovod i gradski rezervoar „Topovske Šupe“.

panorama bora 1963Osamdesetih i devedesetih godina dolazi do naglog opadanja izdašnosti kaptiranih izvorišta iz pravca Zlota odakle su se najveće količine vode koristile za vodosnabdevanje grada. Tako da se grad svake godine suočavao sa restrikcijom vode ukoliko nije bilo povoljnog rasporeda padavina. Da bi se gradu i industriji obezbedila dovoljna količina vode 1996. godine je započeta izgradnja I faze regionalnog vodosistema „Bogovina“ koji je pušten u rad 2002. godine.

Sa raspoloživih 250 l/s iz postojećih izvorišta i 150 l/s iz sistema „Bogovina“ ima dovoljne količine vode.

JKP „Vodovod“ organizovano snabdeva vodom privredu i četrdesetak hiljada građana, od čega je 34.160 u gradu Boru. Takođe, odvodi otpadnu vodu privrede i oko 90% priključenih na vodovod. Kanalizaciona mreža je znatno manje razvijena (70 km u poređenju sa 450 km vodovodne mreže а atmosferska kanalizacija iznosi 35 km).

JKP „Vodovod“ Bor na dan 31.01.2022. godine ima 169 radnika, od čega je 163 zapolenih na neodređeno vreme i 6 zaposlenih na određeno vreme. Na dan 31.01.2022. godine u Preduzeću je radno angažovano 8 lica po ugovoru o obavljanju PP poslova.

motiv iz bora

 

 

5 strogi centar grada iz sezdesetih

 

 Snabdevanje vodom Bora karakteriše dobar kvalitet i dovoljna količina raspoložive vode lokalnih izvorišta. Građani Bora piju podzemnu vodu iz lokalnih izvorišta Zlot, Surdup i Krivelj, kao i iz izvora Mrljiš, čiju vodu doprema regionalni vodovod Bogovina. U pitanju su karstni izvori podzemne vode čija izdašnost osciluje. JKP „Vodovod“ Bor održava zahvate na lokalnim izvorištima i dezinfikuje zahvaćenu vodu.

104