Druga izmena programa poslovanja za 2022. godinu

Druga izmena pp za 2022. godinu

Izmena pp za 2022. god.-sub.

Tabele 14, 15 i 17

Tabele 4, 5, 5a i 6