Galerija

Pumpna stanica Zlot Selište

Proslava 08. marta u JKP „Vodovod“ Bor

Pumpna Stanica Šarbanovac

Ocenjivanje laboratorije

Izgradnja vodovodne mreže

Pumpna stanica Krivelj

Obdanište u poseti JKP „Vodovod“ Bor

Poplava u selu Donja Bela Reka

Slike sa raznih lokacija

Vodomeri sa žigom JKP „Vodovod“ Bor