Vrste i cene usluga

 

 

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena pijaće vode i odvođenja otpadnih voda JKP „Vodovod“ Bor

Odluka o obrazovanju cena usluga za servis, kontrolisanje, overavanje i demontažu i montažu vodomera

Cenovnik