Odluka o izmeni odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Bor za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

 

Odluka