Tvoj doprinos tretmanu otpadnih voda

Tvoj doprinos tretmanu otpadnih voda1U kupatilu
Naš doprinos i briga o otpadnim vodama ne mora da bude drastično mijenjanje ličnih navika i navika vezanih za održavanje higijene – to može biti samo malo odgovorniji odnos prema upotrebi higijenskih sredstava.

Prilikom higijene kupatila i WC-a trebali bi smo imati na umu zaštitu otpadnih voda jer te hemikalije  spadaju u  najagresivnije u domaćinstvu, sporo  se razgrađuju pa se nakupljaju u biljkama i životinjama i  lancem ishrane dospevaju i u čovečji organizam.
Deterdženti za pranje rublja i omekšivači mogu sadržati i do 15 različitih hemikalija. Pri kupovini preporučujemo poznavanje sastava deterdženta i izbegavanje proizvoda koji sadrže fosfate jer upravo ovi deterdženti pospešuju rast i razmnožavanje algi na štetu drugih živih organizama u rekama i morima.

Posebno su agresivne hemikalije za čišćenje začepljenih kanalizacionih cevi. Vrlo retko ćemo ih morati iskoristiti ako ne zaboravimo da WC nije kanta za otpadke jer vodu zagađuju i ostaci hrane, masnoće i ulja.

U kuhinji
Deterdžente za pranje posudja kao i sjaj za posuđe
treba racionalno upotrebljavati.