Dnevni plan rada za utorak 02.april 2024.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti

2. Radovi: Zlot (Kobila) zidanje šahti

3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Jovana Dučića,Bor2 , čišćenje i puštanje fontana

5. Očitavanje i zamena vodomera

6.Saglasnosti i dopisi