Dnevni plan rada za ponedeljak 01.april 2024.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti

2. Radovi: Borsko jezero (Gužilova padina)

3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane,  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : 7.Juli 96

5. Očitavanje i zamena vodomera

6.Saglasnosti i dopisi