Dnevni plan rada za četvrtak 28.mart 2024.god.

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti

2. Radovi: Zlot (Kobila) i Bor, izrada česme (park)

3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane izrada spoljnje hidroizolacije

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Bolnička,Herderova,Petra Kočića i Slatina

5. Očitavanje i zamena vodomera

6.Saglasnosti i dopis