Dnevni plan rada za sreda 27.mart 2024.god.

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti

2. Radovi: Bela Reka i Jezero

3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane izrada spoljnje hidroizolacije

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži :Brestovac (Maršala Tita 43,93) i Albanske Spomenice 

5. Očitavanje i zamena vodomera

6.Saglasnosti i dopis