SUKCESIVNA NABAVKA OSNOVNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE VOZILA I MEHANIZACIJE NA PERIOD OD GODINU DANA

pdf

Ugovor o kupoprodaji pneumatika- Partija 4

pdf

Ugovor o kupoprodaji Partija 1

pdf

Ugovor o kupoprodaji Partija 3

pdf

Odluka o obustavi postupka Partija 4

pdf

Odluka o obustavi postupka Partija 2

pdf

Poziv za podnosenje ponude

Word_logo

Izmena konkursne dokumentacije

pdf
Poziv za podnošenje ponude