NABAVKA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA

pdf

Poziv za podnosenje ponude

Word_logo

Konkursna dokumentacija

Word_logo

Izmena konkursne dokumentacije

Word_logo

Pitanje broj 1

Word_logo

Odgovor na pitanje potencijalnog ponudjaca

pdf

Odluka o obustavi postupka Javne nabavke

pdf

Odluka o obustavi postupka JN P-8

pdf

Ugovor o kupoprodaji vodovodnog i kanalizacionog materijala P-1

pdf

Ugovor o kupoprodaji vodovodnog i kanaliyacionog materijala P-4

pdf

Ugovor o kupoprodaji vodovodnog i kanalizacionog materijala P-5

pdf

Ugovor o kupoprodaji vodovodnog i kanalizacionog materijala P-6

pdf

Ugovor o kupoprodaji vodovodnog i kanalizacionog materijala P-10

pdf

Ugovor o kupoprodaji vodovodnog i kanalizacionog materijala P-2

pdf

Ugovor o kupoprodaji vodovodnog i kanalizacionog materijala P-3

pdf

Ugovor o kupoprodaji vodovodnog i kanalizacionog materijala P-9