Voda – izvor života

Piše: inž. maš. Milorad Velaš, tehn. direktor
Kada idemo planinskim vrletima ili drugim prostorima gdje čovjek nije svojim radom uticao na prirodni sklad, nailazimo na čistoću prirode koja se sastoji od vazduha, vode i zemlje.
Čovjek je vezivao i vezuje svoje mjesto življenja za prirodne uslove neophodne za svoj bi ološki opstanak, u prvom redu za geografska područja bogata vodama. Najveći svjetski gradovi sagrađeni su uz tokove rijeka, jezera i priobalnog morskog pojasa. Iskorišćavajući i usklađujući prirodne uslove i prirodna bogatstva, čovjek sve više narušava tu ravnotežu, mijenjajući ekološke uslove života flore i faune. Svjedoci smo da danas u svijetu, a i kod nas, čovjek narušava prirodne ekološke uslove, zagađujući vazduh, zemlju i vode što poprima katastrofa lne razmjere ugrožavanja sredine u kojoj živimo. Svaki čovjek   poštujući prirodu i blagodati prirode, usklađujući svoje potrebe za život u prirodi, može da doprinese stvaranju mnogo boljih ekoloških uslova u cilju opstanka flore i faune, a i vlastitog staništa na ovim i širim prostorima.
sacuvaj voduIz navedenih razloga, tj. nepoznavanja i nepoštovanja prirode i prirodnih resursa, a u cilju obezbjeđivanja dovoljnih količina vode za piće, uspostavljena su posebna preduzeća – vodovodi, kojima je to i jedina djelatnost. Danas u svijetu u svim sistemima vodovoda zahvaćeno je od ukupnog prirodnog ciklusa kretanja vode u prirodi manje od jedan odsto. I te male količine vode su toliko ugrožene, da vode koje se koriste za piće postaju sve veći problem savremenog stanovništva.
Danas u svijetu postoje sve veće migracije stanovništva, a najviše gtutem turističkih putovanja i odmora, tako da je turizam postao najunosnija privredna grana mnogih regija u svijetu. Crna Gora sa svojim prirodnim resursima poznata je kao turistička regija. U svim gradovima crnogorskog primorja koji se bave turizmom u pojedinim, a posebno u ljetnim mjesecima, broj stanovnika se udvostručuje, a tada su potrebe za pitkom vodom sve više izražene. Potrebe za vodom su svakodnevne i to u trajanju svih 24 časa, pa iz tih razloga vodosnabdijevanje zahtijeva kontinuiran i stručan rad u svim vodovodima. Zbog nedostatka dovoljnih količina pitke vode u bližem okruženju, Herceg Novi je 80-ih godina, uz znatna materijalna ulaganja, obezbijedio dodatne količine vode gradnjom čeličnog cjevovoda  600mm od Plata, Republika Hrvatska, do filterske stanice u Mojdežu u dužini 22 km. Nakon fizičko-hemijskog tretmana, ta voda se distribuira ka potrošačima.
Širenje gradske zone, i samim tim povećanje potrošnje vode, stvara sve veću potrebu za tehničkom ispravnošću cjelokupnog sistema Vodovoda. Gubici vode u sistemu, koji su nezaobilazna stavka svih vodovoda, zahtijevaju, radi dotrajalosti cjevovoda, zamjenu novim, tehnološki kvalitetnijim materijalima, što je u poslednje vrijeme najznačajnija aktivnost J.P. Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, radi što boljeg i kvalitetnijeg vodosnabdijevanja svih potrošača.
Upotreba vode u svakoj namjeni je mnogostruka, pa se veći dio voda javljaju kao otpadne kanalizacione vode koje se, preko kolektora, objedinjavaju i ispuštaju preko podmorskih ispusta na većim dužinama i dubinama u more. Radi zaštite čovjekove sredine i ekologije mora, svi primorski gradovi će biti, a i već su sada, u obavezi da otpadne vode prečišćavaju i kao takve ispuštaju u more.
I na kraju, osavremenjavanje sistema vodosnabdijevanja i sistema odvođenja otpadnih voda, uz poštovanje svih standarda u pogledu kvaliteta vode za piće i zaštite životne sredine, obaveza su svih nas, kako bismo doprinijeli što boljem i kvalitetnijem življenju na ovim
prostorima.

 

©Voda – izvor života