Odluka o obrazovanju cena usluga

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena pijaće vode i odvođenja otpadnih voda JKP „Vodovod“ Bor

Odluka o obrazovanju cena usluga za servis, kontrolisanje, overavanje i demontažu i montažu vodomer

Cenovnik