Dnevni plan rada za utorak 27. april 2021. godine

 

  1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Crnovrških brigada kod broja 2 u Boru

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Timočke divizije broj 20 u Boru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Mali Krivelj

  4. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

  5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici 7. juli u Boru

  6. Postavljanje atmosferske rešetke kod semafora u ulici Generala Pavla Ilića u Boru

  7. Čišćenje kanala atmosferske kanalizacije u selu Brestovac

  8. Očitavanje stanja vodomera

  9. Zamena vodomera većih prečnika

  10. Naplata računa na terenu