Dnevni plan rada za utorak 20. jul 2021. godine

1. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Sanacija kvara vodovodne mreže u reonima Tilva Njagra i Savača na Borskom jezeru

3. Montaža fazonskih elemenata na Jami u naselju Brezonik u Boru

4. Čišćenje kanala atmosferske kanalizacije po gradu

5. Iskop kanala za III fazu u selu Metovnica