Dnevni plan rada za utorak 10. maj 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici 9. brigade u Boru

3. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici 7. juli u Boru

4. Radovi na vodovodnoj mreži u ulici Vase Pelagića br. 92 u Boru