Dnevni plan rada za utorak 02. avgust 2022. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Oštrelj 

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži na Borskom jezeru

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Filipa Kljajića broj 17 u Boru 2

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Moše Pijade

5. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu