Dnevni plan rada za sredu 8. februar 2023. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Dositeja Obradovića broj 12 u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Herderova broj 14

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Dr. Mišovića broj 4 u Boru

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vojske Jugoslavije broj 31 u Boru

5. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu