Dnevni plan rada za sredu 28. april 2021. godine

  1. Montaža fontane za jezerce kod sportskog centra u Boru

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Kralja Petra I broj 8 u Boru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Mali Krivelj

  4. Izrada priključka na vodovodnu mrežu za fudbalski stadion u selu Šarbanovac

  5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod kampa na Borskom jezeru

  6. Provera česama na Borskom jezeru

  7. Očitavanje stanja vodomera

  8. Naplata na terenu