Dnevni plan rada za sredu 12. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Sanacija kvarova vodovodne mreže u selu Brestovac

3. Sanacija kvara vodovodne mreže u selu Donja Bela Reka

4. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Vojske Jugoslavije u Boru