Dnevni plan rada za sredu 05. maj 2021. godine

 

  1. Montaža prekidne komore u ulici Grobljanskoj sela Zlot

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Dimitrija Tucovića broj 23 u Boru

  3. Sanacija kvarova po šahtama vodovodne mreže na Borskom jezeru

  4. Zatrpavanje kanala u ulici Crnovrških brigada u Boru

  5. Iskop kanala u selu Donja Bela Reka

  6. Očitavanje stanja vodomera

  7. Naplata na terenu