Dnevni plan rada za ponedeljak 27. jun 2022. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Bor 2

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Zlot

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

4. Zamena vodomera,podela i naplata računa za utrošenu vodu