Dnevni plan rada za ponedeljak 16. maj 2022. godine

1. Zamena vodomera u ATB „Фабрика опреме и делова“ Bor

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

3. Zamena vodomera,podela i naplata računa za utrošenu vodu