Dnevni plan rada za petak 26. novembar 2021. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Nastavak radova u selu Metovnica

3. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Albanske spomenice u Boru

4. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Omladinskih brigada u selu Brestovac

5. Sanacija  dva kvara vodovodne mreže u selu Oštrelj

6. Nastavak radova u selu Bučje

7. Sanacija  kvara vodovodne mreže u ulici Vase Pelagića broj 65 u Boru