Dnevni plan rada za petak 24. jun 2022. godine

    1. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Albanske spomenice u Boru               

    2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Brestovac

  3. Radovi na šahtama na vodovodnoj mreži u reonu Devesel u selu Zlot

  4. Radovi na šahtama na vodovodnoj mreži u reonu Prevalje u selu Zlot

  5. Zamena vodomera,podela i naplata računa za utrošenu vodu