Dnevni plan rada za petak 21. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Sanacija kvara vodovodne mreže u selu Zlot

3. Zamena ventila vodovodne mreže u selu Brestovac

4. Trasiranje vodovodne mreže u selu Slatina