Dnevni plan rada za petak 19. novembar 2021. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Nastavak radova u selu Metovnica

3. Sanacija kvara vodovodne mreže u selu Brestovac

4. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Inženjera Šisteka broj 13 u Boru

5. Sanacija  kvara vodovodne mreže u za II fazu na Borskom jezeru

6. Nastavak radova u selu Bučje

7. Sanacija  kvara vodovodne mreže u ulici Vase Pelagića broj 65 u Boru