Dnevni plan rada za petak 18. jun 2021. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Gužilova Padina na Borskom jezeru

3. Nastavak radova na vodovodnoj mreži za Jamu

4. Zamena ventila u selu Mali Krivelj

5. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu