Dnevni plan rada za petak 17. novembar 2023. god

1. Rakita zidanje šahti i probno ispitivanje pumpi

2. Gornjane iskop kanala , polaganje cevi i zatrpavanje, iskop kanala, montaža faz.elemenata po šahtama,montaža armature rezervoara i oplata

3. Tilva zidanje šahti , prevezivanje i postavljanje bandera za struju  

4. Radovi Metovnica iskop kanala i zatrpavanje

5  Radovi  Kučajna iskop kanala i montaža cevi

6. Radovi u Boru ul. Koste Abraševića, Brković Crni,Pere Radovanovića 26 i Vase Pelagića36

7.Demontaža pumpi na fontanama

8. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu