Dnevni plan rada za petak 17. mart 2023. godine

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica

2. Ugradnja rezervoara za otpadnu vodu u naselju Metalurg

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži na Borskom jezeru

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Bor 2

5. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu