Dnevni plan rada za petak 14. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Sanacija kvarova vodovodne mreže po šahtama

3. Sanacija kvara vodovodne mreže u selu Donja Bela Reka

4. Sanacija kvara vodovodne mreže u naselju Suvaja