Dnevni plan rada za petak 05. avgust 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u Banjskom Polju

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Brezonik u Boru

4. Izrada priključaka na vodovodnoj mreži na Borskom jezeru

5. Izrada priključaka na vodovodnoj mreži u reonu Prevalje sela Zlot

6. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Marka Oreškovića u Boru