Dnevni plan rada za četvrtak 29. april 2021. godine

 

  1. Montaža fontane za jezerce kod sportskog centra u Boru

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Kralja Petra I broj 8 u Boru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Crnovrških brigada broj 2 u Boru

  4. Prevezivanje vodovodne mreže u selu Brestovac

  5. Izrada priključka na vodovodnu mrežu za fudbalski stadion u selu Šarbanovac

  6. Očitavanje stanja vodomera

  7. Naplata na terenu