Dnevni plan rada za četvrtak 25. novembar 2021. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Nastavak radova u selu Metovnica

3. Sanacija kvara vodovodne mreže u naselju Brezonik u Boru

4. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici Omladinskih brigada u selu Brestovac

5. Sanacija  dva kvara vodovodne mreže u selu Donja Bela Reka

6. Nastavak radova u selu Bučje

7. Sanacija  kvara vodovodne mreže u ulici 3. oktobar broj 230 u Boru