Dnevni plan rada za četvrtak 24. jun 2021. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Brestovac

2. Čeono zavarivanje vodovodne cevi za Jamu

3. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

4. Zatrpavanje kanala u selu Donja Bela Reka

5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži na Borskom jezeru

6. Sanacija kvarova po šahtama vodovodne mreže