Dnevni plan rada za četvrtak 10. jun 2021. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vojske Jugoslavije u Boru

2. Nastavak radova na vodovodnoj  mreži u selu Donja Bela Reka

3. Nastavak radova na vodovodnoj mreži u naselju Brezonik u Boru

4. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu