Dnevni plan rada za četvrtak 06. maj 2021. godine

 

  1. Zatrpavanje prekidnih komora u ulici Grobljanskoj sela Zlot

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Borskoj broj 21 u Brestovac

  3. Sanacija kvara vodovodne mreže i zamena vodovodne cevi u dužini od 40 m na Borskom jezeru

  4. Rekonstrukcija atmosferskih rešetki kod semafora u ulicama Generala Pavla Iliića i 3. oktobar u Boru

  5. Iskop kanala u selu Mali Krivelj

  6. Montaža pumpe za fontanu na IV kilometru kod Kapije grada u Boru

  7. Istovar cevi u selu Donja Bela Reka

  8. Očitavanje stanja vodomera

  9. Naplata na terenu