Vrste i cene usluga

Odvajanje vodomera:

Za vodomer od ½″

Cena bez PDV-a: 11.600,00

Cena sa PDV-om: 13.920,00

Za vodomer od ¾″

Cena bez PDV-a: 12.450,00

Cena sa PDV-om: 14.940,00

Rešenje za priključenje na vodovodnu mrežu za fizička lica:

Za vodomer od ½″

Cena bez PDV-a: 39.600,00

Cena sa PDV-om: 47.520,00

Za vodomer od ¾″

Cena bez PDV-a: 40.500,00

Cena sa PDV-om: 48.600,00

Rešenje za priključenje na vodovodnu mrežu za učesnike u samodoprinosu:

Za vodomer od ½″

Cena bez PDV-a: 29.600,00

Cena sa PDV-om: 35.520,00

Za vodomer od ¾″

Cena bez PDV-a: 30.500,00

Cena sa PDV-om: 36.600,00

Rešenje za priključenje na vodovodnu mrežu za pravna lica:

Za vodomer od ½″

Cena bez PDV-a: 39.600,00

Cena sa PDV-om: 47.520,00

Za vodomer od ¾″

Cena bez PDV-a: 40.500,00

Cena sa PDV-om: 48.600,00

Za vodomer od 1″

Cena bez PDV-a: 47.900,00

Cena sa PDV-om: 57.480,00

Za vodomer od 5/4″

Cena bez PDV-a: 48.910,00

Cena sa PDV-om: 58.692,00

Za vodomer od 6/4″

Cena bez PDV-a: 55.920,00

Cena sa PDV-om: 67.104,00

Za vodomer DN 50

Cena bez PDV-a: 130.800,00

Cena sa PDV-om: 156.960,00

Za vodomer DN 80

Cena bez PDV-a: 176.000,00

Cena sa PDV-om: 211.200,00

Za vodomer DN 100

Cena bez PDV-a: 221.250,00

Cena sa PDV-om: 265.500,00

Za vodomer DN 150

Cena bez PDV-a: 306.000,00

Cena sa PDV-om: 367.200,00

Priključenje na hidrantsku mrežu:

Za vodomer DN 50

Cena bez PDV-a: 155.800,00

Cena sa PDV-om: 186.960,00

Za vodomer DN 80

Cena bez PDV-a: 191.000,00

Cena sa PDV-om: 229.200,00

Za vodomer DN 100

Cena bez PDV-a: 221.300,00

Cena sa PDV-om: 265.560,00

Za vodomer DN 150

Cena bez PDV-a: 306.000,00

Cena sa PDV-om: 367.200,00

Rešenje za priključenje na kanalizacionu mrežu:

Cena bez PDV-a: 7.000,00

Cena sa PDV-om: 8.400,00

Saglasnost posle izrade glavnog projekta o ispunjenosti uslova izdatih od strane JKP „Vodovod“ Bor i overavanje glavnog projekta:

Cena bez PDV-a: 2.000,00

Cena sa PDV-om: 2.400,00

Lokacijski uslovi:

Cena bez PDV-a: 4.000,00

Cena sa PDV-om: 4.800,00

Potvrda da je objekat priključen na vodovodnu i kanalizacionu mrežu:

Cena bez PDV-a: 2.000,00

Cena sa PDV-om: 2.400,00

 

cene 

 

 

 ODLUKA O OBRAZOVANJU CENA USLUGA

 

Word_logo

strana 1

 

Word_logo

strana 2

 

Word_logo

strana 3

 

Word_logo

strana 4

 

Word_logo

strana 5

ODLUKA O OBRAZOVANJU CENA USLUGA 

(doneta na sednici NO JKP „Vodovod“ Bor 01. decembra 2017. godine)

 

Odluka o obrazovanju cena usluga